Malá - veľká revolúcia?!

Milí čitatelia týchto stránok, dovoľte nám, aby sme vám priblížili problematiku našej barovej scény, ktorá dnešným dňom vyústila do protestu známych barmanov priamo na jednej z barmanských súťaží v Bratislave.


Na Slovensku od 15.12.1994 pôsobí Slovenská barmanská asociácia - SkBA, www.skba.sk (stránka je dlhodobo nefunkčná), ktorá organizuje kurzy na stredných odborných a hotelový školách. Od roku 1998 je prezidentom asociácie pán Jozef Roth, ktorého vidíte aj na krátkych záznamoch - rozhovoroch zo dňa 20.1.2012.


Jej členom sa pravdepodobne chcel stať každý barman, hotelier a človek pracujúci v gastronómii, ktorý sa zaujíma o problematiku miešaných nápojov. Ak ste sa však, tak ako aj my, pokúsili nájsť a vyplniť prihlášku, zaplatiť členský poplatok, telefonicky alebo mailom kontaktovať asociáciu a zistiť, akým spôsobom funguje, nedostalo sa vám žiadnej odpovede.


Pri prijímaní zamestancov na post čašník, barback a barman zistíte, že skoro každý absolvent strednej odbornej školy má absolvovaný barmanský kurz a certifikát Slovenskej barmanskej asociácie.


Ak začnete pátrať, pretože máte pocit, že technika, receptúry alebo poznatky z tovaroznalectva nie sú úplne to, čo by ste od človeka s absolvovaným kurzom a odborným vzdelaním v tejto dobe čakali, dostanete sa pravdepodobne tak ďaleko, ako pri získavaní prihlášky na vstup do asociácie...


Aj z tohto dôvodu vznikla v máji 2011 Barmanská asociácia Slovenskej republiky - BASR. Cieľom zakladateľov bolo osloviť stredné odborné školy, hotelové školy a súkromné hotelové školy, nadviazať s nimi komunikáciu a zistiť tak, aké gastronomické kurzy (barman, barista, somelier, carving, flair, karamelové ozdoby...) na školách prebiehajú a kto tieto kurzy organizuje.


Na Slovensku sa v posledných rokoch otvorilo veľa kvalitných koktailových barov a uskutočnilo viacero barmanských súťaží na vysokej úrovni, organizovaných práve profesionálnymi barmanmi, ktorí su celosvetovo v barmanskej obci uznávaní. Preto bolo otázkou času, kedy sa títo ľudia spoja a ukážu nielen SkBA, ale všetkým barmanom, školám a hosťom ako má reprezentácia Slovenska na zahraničných súťažiach a moderný miešaný nápoj vyzerať.


Poprední slovenskí barmani prezentovali svoju nespokojnosť netradične, trepaním ľadu v publiku na jednej z barmanských súťaží v Bratislave, ktorá bola organizovaná práve SkBA. Tým si vyslúžili aj pozornosť prezidenta asociácie pána Jozefa Rotha, ktorý podaním rúky prisľúbil stretnutie... Či sa však stretnutie uskutoční a Asociácia umožní vstúpiť aj ‘cudzím’ barmanom do svojich radov, a tým ovlyvniť jej fungovanie, je otázne...


Veríme, že pokiaľ sa aj vy pridáte a akýmkoľvek spôsobom podporíte myšlienku ‘Profi barmanov’ (Viacerí barmani na čele s Ľubošom Ráczom a Stanislavom Vadrnom), tak sa nám spoločne podarí hrať čistú hru a posunúť barovú kultúru o krok vpred.


Ak neviete, akým spôsobom je možné podporiť barmanov a prezentovať svoj názor, oslovte niektorého z horeuvedených barmanov alebo nám napíšte.

basr@basr.skmailto:basr@basr.sk?subject=REVOLUCIAmailto:basr@basr.sk?subject=REVOLUCIAshapeimage_1_link_0

Zaujímavé odkazy k téme:


Fotografia od HORECA magazin na facebooku

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=178655462235737&set=a.151497654951518.24161.135191376582146&type=1&theater


Článok Luboša Rácza na blogu barkultur.sk

http://www.barkultur.sk/blog/co-sa-spytam-prezidenta-1-cast/